Via deze pagina is het mogelijk om persoonlijke gegevens die worden verzameld te verwijderen, uw account af te sluiten en/of uw account te verwijderen. U kunt in een aantal gevallen vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Maar let op: het is vaak niet mogelijk om ál uw gegevens te laten verwijderen.

De pagina heeft betrekking op het gebruik van volgende diensten:

  • Pitane Arrive
  • Pitane Driver
  • Pitane Blue

Wij kunnen de gegevens verwijderen onder de volgende voorwaarden: 

  • Niet meer nodig: Ons bedrijf heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld of waarvoor ons bedrijf ze heeft verwerkt.
  • Toestemming ingetrokken: U heeft eerder toestemming gegeven aan ons bedrijf voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
  • Onrechtmatige verwerking: U maakt bezwaar tegen het gebruik van de gegevens.
  • Ons bedrijf houdt zich niet aan de privacyregels bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
  • Wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen: De wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen en ons bedrijf is wettelijk verplicht om uw gegevens na bepaalde tijd te wissen. 

In de privacywet, de AVG, staat een aantal situaties waarin het recht op vergetelheid niet geldt. In die situaties kunt u dus niet aan een organisatie vragen om uw persoonsgegevens te wissen.

Werkwijze: 

Download ons document verwijderen persoonsgegevens, vul het in en stuur het aan avg@pitane.nl. Na verwerking van uw aanvraag ontvangt u van ons een bericht over de wijze waarop wij dit hebben gedaan.

BEL ME NU
+
Bel mij!